Asielzoekerswerk
  Vanuit de Poortkerk worden verschillende activiteiten verricht onder asielzoekers en vluchtelingen met status. In samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in Kampen zijn er de volgende activiteiten, waar een iedereen met een migratieachtergrond van harte welkom is: Internationale DienstenDeze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. Er is vertaling naar het Engels, Farsi, Frans, Russisch en Arabisch. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Na deze dienst wordt er samen een kopje koffie/thee gedronken. In de dienst worden liederen in verschillende talen gezongen. Het bidden voor en met elkaar neemt een belangrijke plaats in. Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen zij ook een Bijbel…
  Meer ⇒
  Bijbeluurtje van 12 tot 13 uur
  [MEC id="295"] Waar staan we bij stil? Komende zondag verwachten we stil te staan bij de gelijkenis van het verloren schaap. Lezen Lukas 15: 1-7Jezus eet met de zondaren. En Hij vind dit niet eens erg. Hij veracht hen niet. Maar zoekt hen zelfs op. Tot groot ongenoegen van de andere herders en leraars in die tijd… Dan verteld Jezus een verhaal: Een herder raakt een schaap kwijt. Hoe is dat gebeurd? Dat kunnen we niet helemaal uit de tekst afleiden. Toch geeft de vertaling ons de mogelijkheid om te denken dat het schaapje door de kudde steeds verder naar…
  Meer ⇒
  Welkom op kinderclub ’t Visnet
  In september start de kinderclub weer! In het gebouw van St. Caecilia, Noordweg 94, ben je welkom op woensdagmiddag van twee uur tot half vier. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een tekst opgezegd. Daarna maken we samen een werkstukje. Kinderclub 't Visnet is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De clubmiddagen worden tussen september en april georganiseerd. Meer informatie? Meer informatie? Bel Marieke Kasper,  038-3388262 of klik hier om een mail te sturen.
  Meer ⇒