Een Koning in de hemel
  Machthebbers komen en gaan. De macht van de koningen en presidenten heeft maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Na een aantal jaar is het uit met hun macht. Hun termijn zit erop, ze worden afgezet of ze sterven. Een levende Koning Jezus Christus heeft Zijn werk op aarde voltooid. Aan het kruis riep Hij het uit: ‘Het is volbracht!’ Hij heeft zondaren met God verzoend door Zijn dood. Hij stierf, maar Hij stond ook op uit de dood. Hij leeft. Met hemelvaart gedenken we dat Hij opgenomen is van deze aarde en naar de hemel is gegaan. Vanuit de hemel regeert Hij…
  Meer ⇒
  Wie komt aan de macht?
  Bij verkiezingen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland, gaat het om vragen als: Wie wint er? Wie komt aan de macht? Wie verliest? Waar je ook in deze wereld kijkt, steeds gaat het om de vraag: Wie wordt de baas? Wie krijgt het voor het zeggen? Dit zijn vragen van nu, maar ook van vroeger. Zelfs de discipelen, de leerlingen van Jezus, waren met de vraag bezig: wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God? Jezus vestigt de aandacht op een ander Koninkrijk. Het Koninkrijk van God. Dat komt niet met uiterlijk vertoon van…
  Meer ⇒
  Welkom op kinderclub ’t Visnet
  In september start de kinderclub weer! In het gebouw van St. Caecilia, Noordweg 94, ben je welkom op woensdagmiddag van twee uur tot half vier. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een tekst opgezegd. Daarna maken we samen een werkstukje. Kinderclub 't Visnet is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De clubmiddagen worden tussen september en april georganiseerd. Meer informatie? Meer informatie? Bel Marieke Kasper,  038-3388262 of klik hier om een mail te sturen.
  Meer ⇒
  Trouwen?
  Trouwen om weer na een tijd uit elkaar te gaan, zo begint toch niemand een huwelijk!  Ieder wil levenslang gelukkig zijn met de ander. Toch is het een feit dat 4 op de 10 huwelijken stranden.  Idealen verbleekten, de kijk op de ander veranderde, er kwam een derde in het spel, verraad, ontrouw, een grote teleurstelling …. God, onze Schepper, is de bedenker van het huwelijk. Hij zorgde dat de eerste mens Adam een vrouw kreeg. Het was niet goed dat de mens alleen door het leven zou gaan. Eva zou hem terzijde staan en hem helpen. Dit lezen we…
  Meer ⇒