Wat geloven wij?

Wij geloven in één God, die door Zijn Woord ons en álle dingen goed gemaakt heeft. Wij noemen Hem Koning van de koningen, en Heer van de hele aarde, omdat Hij de Maker en dus de Eigenaar van alle dingen is.

Omdat wij, mensen, zelf willen uitmaken wat wij met en op Zijn aarde doen, verzetten we ons tegen God en plaatsen zo onszelf boven de hemelse Koning. Daarom leven alle mensen in haat tegen God en in onvrede met elkaar.

Wij geloven in Jezus Christus, die écht God is, en die mens geworden is om ons te redden van onze eigen gebreken en zonden, waar we erg veel verdriet van hebben, omdat ze indruisen tegen de goede God, die wij met ons hele hart lief gekregen hebben.

Wij geloven dat Jezus zijn leven gegeven heeft door aan het kruis een vervloekte en God-verlaten dood te sterven. Jezus gaf zijn leven voor ons, zodat wij, die God verlaten hebben, niet de dood van een vervloekte sterven zullen.

Wij geloven dat Jezus gestorven en begraven is. Maar op de derde dag is Hij opgestaan, omdat de dood Hém niet houden kon. Daarom weten wij dat wij door Jezus leven zullen, zelfs nadat wij zijn gestorven. Daarom vertrouwen wij Hem, dat Hij ons op de laatste dag opwekken zal, zodat wij eeuwig bij Hem zullen zijn.

Wij geloven dat Jezus opgenomen is in de hemel, waar Hij voor ons bidt.

Wij geloven dat wij om Jezus' wil God onze Vader mogen noemen. Wij weten dat onze Vader voor ons zorgt, en ons in ons leven leidt zoals Hij vindt dat wij dat nodig hebben.

Wij geloven dat Jezus Zijn Heilige Geest zendt om in ons te wonen en te werken, zodat wij ons aan Hem toevertrouwen, en meer en meer op Jezus gaan lijken.

Wij geloven dat God Zijn schepping, de goede wereld die door ons en alle mensen bedorven is, niet in de steek laat. Wij weten dat Hij Jezus heeft gestuurd om ál Zijn kinderen, ook ons, hieruit te redden. Wij geloven ook dat Hij op de laatste dag hemel en aarde volmaakt zal herscheppen.

Daarom verwachten wij elke dag met groot verlangen de terugkeer van onze Heere Jezus Christus, want dan zullen wij, met ál Gods kinderen, binnentreden in het Koninkrijk van onze Heere. Dan zullen wij al onze gebreken en zonden, waarmee wij Hem zoveel verdriet doen, afleggen, en voor eeuwig, volmaakt en gelukkig met de Heere leven.