Asielzoekerswerk

Vanuit de Poortkerk worden verschillende activiteiten verricht onder asielzoekers en vluchtelingen met status. In samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in Kampen zijn er de volgende activiteiten, waar een iedereen met een migratieachtergrond van harte welkom is:


Internationale Diensten

Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. Er is vertaling naar het Engels, Farsi, Frans, Russisch en Arabisch. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Na deze dienst wordt er samen een kopje koffie/thee gedronken. In de dienst worden liederen in verschillende talen gezongen. Het bidden voor en met elkaar neemt een belangrijke plaats in. Als mensen ge├»nteresseerd zijn, kunnen zij ook een Bijbel krijgen in hun eigen taal. 

Voor meer informatie:
dvandennoort@kpnmail.nl
038-3333744
of kijk op: https://www.facebook.com/internationalekerkkampen/

Andere activiteiten zijn: AZC kinderclub, vrouwenwerk, bezoekwerk op het AZC. 
Wilt u meer lezen, luisteren of weten over het Christelijk geloof in uw eigen taal, of zoekt u een anderstalige Bijbel? Kijkt u eens op: 
www.mijntaal.net