Wat geloven wij?

bijbel kerkdienst prediking

Over het christelijk geloof is veel informatie te vinden. We proberen de belangrijkste onderdelen samen te vatten. Wilt u meer weten? We staat open voor uw vragen!

Een goed begin

We geloven dat God alles gemaakt heeft. Het heelal, de aarde, de mensen en de dieren. Toen God het maakte was alles goed. Hij stelde de eerste mens, Adam, aan als hoofd van de schepping. En juist daar ging het fout: Adam deed niet wat God van hem vroeg. Hij werd ongehoorzaam: hij zondigde.

Door Adams’ zonde lijdt heel de schepping aan de gevolgen daarvan. Ook wij, zijn nakomelingen, willen niet meer doen wat God van ons vraagt. We zijn zondig en we doen zonden. En daarvan zegt God in de Bijbel dat dat strafwaardig is. De zonde laat ons kortom, Gods toornige kant zien.

Een tweede kans

Gelukkig is er nog een kant: Die van Gods liefde. Daarmee komt de weegschaal weer in balans. Want meteen nadat Adam zondigde, liet God weten dat Hij toch nog met mensen te maken wil hebben.

Dwars door duizenden jaren wereldgeschiedenis heen, liep het uit op Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kwam naar de aarde om de straf op Zich te nemen, die mensen verdiend hadden.

Heel persoonlijk

Het verhaal van de Bijbel wordt zichtbaar in ieder mens. Allemaal lijken ze op Adam, omdat ze God niet het laatste woord laten hebben in hun leven. In de Bijbel is wat dat betreft iets bijzonders te lezen: God neemt daar geen genoegen mee. Hij eist nog steeds de belangrijkste plek in ons leven op.

Daar zit nu precies het probleem: God eist van ons iets wat we niet kunnen.

Oplossing

De oplossing van dit probleem kan dus niet van mensen komen. Dat is makkelijk gezegd, maar als God je dat stukje bij beetje leert inzien, betekent dat heel wat meer. Het is als het ware een kwestie van telkens weer wat van jezelf inleveren. En steeds meer erkennen dat God alle eer in ons leven behoort te krijgen. Christus Zelf vergelijkt het in de Bijbel met opnieuw geboren worden, wedergeboorte. Voor wie dat ervaart, wordt het echt een wonder dat Jezus Christus in zijn plaats wilde staan.

Of toch niet?

Er blijft nog wel een probleem over. Als ieder mens niet meer met God te maken wil hebben, hoe loopt dat dan af? De Bijbel is daar duidelijk over. Dan horen we niet bij God, maar bij Zijn vijand, de duivel. Het gevolg: We gaan verloren.

Wil God dat we verloren gaan? Integendeel. Hij roept alle mensen op om de zonden te belijden en te verlaten. Wie persoonlijk Christus leert kennen als degene die in zijn plaats de straf op de zonde droeg, krijgt troost. God laat steeds weer en steeds meer zien Wie Hij wil zijn voor mensen die het niet waard zijn dat Hij naar ze omzag.

Een optelsom?

Als je het zo op een rij zet, lijkt het christelijk geloof een optelsom waarvan de uitkomst zeker is. En ten dele is dat ook zo: Wie Christus leert kennen, krijgt een nieuwe fundament in zijn leven, dat zelfs zekerheid biedt over de grens van de dood heen.

Toch is en blijft het leven op aarde niet volmaakt. God wil weliswaar mensen veranderen, maar de schepping blijft de gevolgen van de zonde ondervinden. En ook het geloofsleven van een christen gaat met vallen en opstaan gepaard. Vandaar  dat christenen ernaar verlangen om telkens weer bij God te komen in Zijn huis: de kerk. Daar wil Hij in het bijzonder mensen ontmoeten, iedere zondag weer.

Slot

De Bijbel begint met hoe God alles maakte en eindigt met te vertellen hoe God eens alles opnieuw goed gaat maken. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Op die nieuwe aarde zullen mensen die bij God horen, een plaats krijgen.

Voor het zover is, zal er op deze wereld nog veel verdriet en ellende zijn. Maar dwars daardoorheen werkt God toe naar het einde. Christus komt terug naar deze aarde, om haar te oordelen. Hij zal de duivel met alle mensen die niet bij Hem wilden horen, voor altijd naar de hel verwijzen. Christenen zien echter met verlangen uit naar die dag, omdat ze dan Hem zullen ontmoeten die de belangrijkste is geworden in hun leven: Jezus Christus, de redder van mensen.