Welkom op kinderclub ‘t Visnet

Welkom bij de kinderclub!

In het gebouw van St. Caecilia, Noordweg 94, ben je welkom op woensdagmiddag van twee uur tot half vier.

Er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een tekst opgezegd. Daarna maken we samen een werkstukje.

Kinderclub ‘t Visnet is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De clubmiddagen worden tussen september en april georganiseerd.

Meer informatie? Meer informatie? Bel Marieke Kasper,  038-3388262 of klik hier om een mail te sturen.

Voorjaar 2020Lees je Bijbel – Bid elke dag
DatumVertellingTekstLied
8 januariSimeon en Anna“Zoekt in het Boek des HEEREN en leest.”
[Jes. 34 : 16a]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
15 januariDe Wijzen uit het Oosten.“Zoekt in het Boek des HEEREN en leest.”
[Jes. 34 : 16a]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
22 januariAls de Heere Jezus 12 jaar is.“Zoekt in het Boek des HEEREN en leest.”
[Jes. 34 : 16a]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
29 januariBruiloft te Kana.“Bidt en u zal gegeven worden.”
[Matth. 7 : 7a]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
5 februariVier vrienden en een lamme man.“Bidt en u zal gegeven worden.”
[Matth. 7 : 7a]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
12 februariEen melaatse man genezen.“Bidt en u zal gegeven worden.”
[Matth. 7 : 7a]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
26 februariDe Heere Jezus is sterker dan de duivel.“Jezus zegt: ´Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam dat zal Hij u geven´.”
[Joh. 16 : 23b]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
4 maartHet wonder van de broden en de vissen.“Jezus zegt: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam dat zal Hij u geven’.”
[Joh. 16 : 23b]
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 6 : 9
11 maartBiddag.
De rijke dwaas
“Jezus zegt: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam dat zal Hij u geven’.”
[Joh. 16 : 23b]
Bid en zing, Want geen ding, Gaat er zonder bidden goed
Ieder kind dat God mint, Zingt Hem met een blij gemoed.
18 maartHosanna“Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is.”
[Rom. 8 :34m]
Liederen
Paasprogramma
25 maartHet Paasfeest“Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is.”
[Rom. 8 :34m]
Liederen
Paasprogramma
1 aprilOp de heuvel van Golgotha“Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is.”
[Rom. 8 :34m]
Liederen
Paasprogramma
8 aprilPaasfeest
De Emmausgangers
“Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is.”
[Rom. 8 :34m]
Liederen
Paasprogramma