Veelgestelde vragen

Praktisch

Vraag: Kan ik met iemand over het geloof praten?
Antwoord: Dat kan zeker! Gebruik het contactformulier om met iemand in gesprek te komen.

Vraag: Wat is speciaal aan jullie kerk?
Antwoord: We zijn een kerk, die de Bijbel als Woord van God aanvaardt. We zijn dus niet iets speciaals.

Vraag: Kan ik de kerkdienst zomaar bezoeken?
Antwoord: Onze kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Je mag zitten waar je wilt. Als je er tegenop ziet om ‘zomaar’ de kerkdienst te bezoeken, stuur dan een berichtje.

Vraag: Moet ik entree betalen voor de kerkdienst?
Antwoord: Nee, er wordt geen entree-geld gevraagd. Wel zijn er drie collecten waarin je een vrijwillige gift mag doen.

Vraag: Wat doen jullie tijdens de kerkdienst?
Antwoord: De belangrijkste onderdelen van de kerkdienst zijn: het gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte, de preek, zingen en bidden.

Vraag: In jullie kerk ziet iedereen er zo netjes uit. Heb je speciale kleren nodig om de kerkdienst te bezoeken?
Antwoord: De leden van de gemeente kleden zich meestal ‘op z’n zondags’; ze zien er netjes uit. De vrouwen hebben een hoofdbedekking. Dat is meer gewoonte dan regel. Je mag komen zoals je bent.

Vraag: Kan ik een Bijbel van jullie krijgen?
Antwoord: Uiteraard! Als je belangstelling hebt voor de Bijbel, laat het ons dan weten.

Inhoud

Vraag: Wat is de kern van jullie geloof?
Antwoord: Die kun je hier vinden.

De Bijbel

Vraag: Wat is de Bijbel?
Antwoord: De Bijbel is de bundel van 66 boeken waarin God met en tot mensen spreekt. We noemen het daarom: Gods Woord, want het is het Woord dat God tot ons spreekt.

Vraag: Wat betekent de Bijbel voor jullie?
Antwoord: Dit boek is voor ons een brief, waarin onze Schepper ons vertelt hoe Hij is en wie Hij voor ons wil zijn. Dus proberen we hier altijd naar te luisteren en te leven.

Vraag: Spreekt God niet op andere manieren tot mensen?
Antwoord: God kan en wil op vele manieren van zich laten horen, maar nooit zal Hij Zijn Woord tegenspreken. Zo weet je dus dat God tot je spreekt, als het is volgens Zijn Woord.

Vraag: Er zijn zoveel soorten Bijbels. Welke is de echte Bijbel?
Antwoord: De Bijbel is geschreven in het Klassiek Hebreeuws, Aramees en Grieks. De meeste mensen kunnen dat niet meer lezen, en daarom zijn er verschillende vertalingen beschikbaar.

Christen-zijn

Vraag: Waarom heten jullie Christenen?
Antwoord: Een Christen is een volgeling van Christus. Een Christen wil van Christus houden, op Hem vertrouwen, in Hem geloven, op Hem hopen, van Hem leren, naar Hem luisteren, en doen zoals Hij deed.

Vraag: Lukt dat altijd?
Antwoord: Helaas raken ook Christenen in de zonde verstrikt, soms zelfs zo dat er van hun Christen-zijn weinig te merken is.

Zonde

Vraag: Zonde, wat is dat?
Antwoord: Zonde is verzet tegen Gods wil. Door te zondigen verstoor je de orde in Gods wereld en doe je Hem verdriet.

Vraag: Waarom heb je het over Gods wereld?
Antwoord: Omdat God de wereld gemaakt heeft. Daarom is heel de aarde van God, en gelden hier Zijn regels. Hij is hier Koning, en Zijn wil geldt voor heel de schepping.

Schepping

Vraag: Wat is dat eigenlijk, scheppen?
Antwoord: Scheppen is maken uit niets. God heeft de wereld gemaakt door Zijn Woord: Hij sprak, en het was er.

Vraag: Waarom geloof je dat eigenlijk?
Antwoord: Omdat God het zegt, en omdat ik weet en ervaar, dat Hij betrouwbaar is.

Vergeving

Vraag: Hoe kom ik van mijn zonde af?
Antwoord: Alleen doordat God ze je uit genade vergeeft.

Vraag: Vergeving, wat is dat?
Antwoord: Vergeving is dat God kijkt naar alle zonden kijkt die je hebt gedaan, naar elke leugen, elke roddel, elke keer dat je wie dan ook hebt bespot of veracht, en je dat om Christus wil vergeeft.

Vraag: Waarom ‘om Christus wil’ vergeven?
Antwoord: Zonde maakt schuld, en voor die schuld kan alleen betaald worden door de straf die Christus aan het kruis gedragen heeft. Daarom vergeeft God alleen om Christus wil, dus, vanwege Christus. Zo worden we met Hem verzoend.

Verzoening

Vraag: Wat is dat, verzoening?
Antwoord: Verzoening is door God weer met God in het reine komen. Het is het herstel van onze relatie met God, waardoor we van vijanden van God Zijn vrienden, van opstandelingen tegen Hem Zijn onderdanen en van haters van God Zijn kinderen, doordat ons zondige zelf door het bloed van Christus schoongewassen wordt.

Vraag: Hoe krijg ik dat?
Antwoord: Alleen door een eerlijk en onvervalst geloof.

Geloof

Vraag: Geloven, wat is dat?
Antwoord: Geloven is God op Zijn Woord nemen, en instemmen met alles wat Hij over Zichzelf, over jou en over de wereld om ons heen zegt, en het is in Hem vertrouwen, dat Hij waarmaakt wat Hij belooft.

Vraag: Hoe kom ik daaraan?
Antwoord: Dat kan alleen de Heilige Geest in je hart werken. Je kunt God daarom vragen; wij noemen dat bidden.

Bidden

Vraag: Wat is bidden?
Antwoord: Bidden is je hart voor God uitstorten: je vertelt Hem alles wat je dwarszit, alles wat je goed en verkeerd hebt gedaan, alles wat je beter had willen doen, alles wat je ge- en mislukt is, alles waar je op hoopt en je zorgen over maakt; en je vraagt Hem of Hij voor je wil zorgen, je zonden wil vergeven, je schuld wil verzoenen en je leven leiden wil.