Wie zijn wij?

In de Poortkerk in Kampen komen iedere zondag christenen samen om te luisteren naar het Evangelie, de boodschap van verlossing door Jezus Christus.

In de kerkdiensten staan drie dingen centraal: Uitleg van de Bijbel, bidden tot God en zingen tot Gods eer.

Als christenen weten we dat we alleen kunnen leven vanuit de genade, die God wil schenken. Hij geeft ons kracht om staande te blijven in het leven. Als gemeente zijn we verbonden met elkaar. Samen dienen we dezelfde God, Die we willen liefhebben en gehoorzamen.

We zien er naar uit om de boodschap van Gods genade te delen en willen dienstbaar zijn aan onze omgeving.