Kinderclub ‘t Visnet 2 maart

Dag Allemaal,

Na een stormachtige vakantie is het deze week weer club, na het stormachtige weer begrijp je vast dat de discipelen in de storm bang waren en dat het een groot wonder was dat de wind direct ging liggen toen Jezus sprak! Misschien heb je nog aan deze vertelling gedacht vorige week. Deze woensdag nog een vertelling over 1 van de wonderen. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem en vertelt zijn volgelingen dat Hij daar gaat lijden en sterven. Zijn volgelingen worden daar bang en verdrietig van. Ze begrijpen niet waarom Jezus dan toch op weg gaat naar Jeruzalem. Op weg naar Jeruzalem komen ze door de stad Jericho. Langs de kant van de weg zit een blinde bedelaar. Als hij hoort dat Jezus langs zal komen roept hij net zo lang tot Jezus hem bij zich roept. Ook al zeggen de mensen dat hij zijn mond moet houden hij blijft roepen en Jezus hoort. Jezus vraagt wat wil je dat ik doen zal de blinde antwoord Heer dat ik ziende word. Jezus zei “je zult zien, je geloof heeft je gered!” De man looft en prijst God voor dit grote wonder.

Wat leren we hiervan:

  • Wat anderen er ook van zeggen blijf vragen aan Jezus of Hij jou redt
  • Jezus geeft zeker antwoord op het gebed
  • Dank en prijs God en vertel anderen hoe goed God is als je zelf hebt gemerkt dat Hij voor jou zorgt

Deze week nog de tekst die staat in het Bijbelboek psalmen Hoofdstuk 77 vers 15 a! Volgende week komt er weer een nieuwe. Dan starten we ook met de versjes voor Pasen.


We zingen op de club:

Vader ik aanbid U: https://youtu.be/AHK4-0O6exg

Psalm 9 vers 1: https://youtu.be/0_0O4sCavf8

Kleuren: Download hier de bijpassende kleurplaat

Hartelijke groeten en tot woensdag, De Juffen van ’t Visnet

Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur. Cecilia: Noordweg 94 Kampen