Kinderclub ‘t Visnet 9 maart 2022

Dag Allemaal,

Fijn dat jullie er deze zonnige woensdag waren op de club!
Het was vandaag een beetje een speciale clubmiddag; het was biddag en we begonnen met de vertellingen over het lijden en het sterven van Jezus. Biddag is een dag waarop de kerken in Nederland op woensdag opengaan en dat er in de kerk wordt gebeden voor het groeien van het voedsel op het land en af God het werk van de Papa’s en mama’s wil zegenen zodat er genoeg geld is om eten te kopen. Ook bidden we voor alle zorgen die er kunnen zijn zoals ziekte, verdriet en vandaag natuurlijk speciaal voor alle mensen die moeten vluchten vanwege de oorlog in Oekraïne.
Wat is er veel pijn en verdriet in deze wereld. Vandaag hoorden we ook dat 1 van de moeders van jullie ziek is en dat dit heel spannend is samen mochten we ook voor haar bidden. Dat er zoveel verdriet is komt doordat de zonde in de wereld is gekomen, in het paradijs luisterden Adam en Eva naar de slang om net zo belangrijk te worden als God. Ze aten van de verboden boom. Daardoor denken alle mensen meestal eerst aan zichzelf en dan pas aan de ander en God, dat is heel verdrietig. Maar vandaag was er ook het eerste lijdensverhaal. Over Jezus die ook biddag had, terwijl Hij heel angstig was bad Hij tot zijn Vader in de Hemel of het lijden voorbij mocht gaan maar niet zoals Hij wilde maar zoals Zijn Vader wilde. Jezus kreeg straf voor onze verkeerde dingen en daardoor kan het weer goed komen tussen jou en God!

De nieuwe tekst gaat hierover:


We zingen op de club: "De Heere is waarlijk opgestaan!"

Hartelijke groeten en tot woensdag, De Juffen van ’t Visnet

Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur. Cecilia: Noordweg 94 Kampen